Oficiálny dovozca a distribútor

Kontakt

Fakturačná adresa 

HIGH SPORT, s.r.o.
Belopotockého 6
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovakia

Korešpondenčná adresa 

HIGH SPORT, s.r.o.
Priemyselná 4408 / 1
031 01  Liptovský Mikuláš
Slovakia

Kontaktné údaje

tel : +421 44 5621511
e-mail : info@dohor.sk
IČO: 36380270
IČ DPH: SK2020097486
DIČ : 2020097486
UNICREDIT BANK
Číslo účtu : 6612305005/1111
IBAN : SK8811110000006612305005
BIC code : UNCRSKBX